BJS Radio TV AB grundades av Börje Johansson i början av 1970-talet, Därefter tog Stig Karlsson över rörelsen 1978-79. År 1996 tog nuvarande ägarna över firman efter Stig.

BJS Radio TV ägs numera av, Lasse Johansson, Jerker Runhellen, Michael Uleskog och Gordon Pettersson. Vi säljer idag Radio, Tv, Datorer , mobiltelefoner och kameraövervakning, med tillbehör. Vi monterar antenner, TV, Paraboler, datorer/nätverk, PA ljud, mobiltelefoner och kameraövervakning. Vi driver också ett eget kabel-tv nät i Tingsryd


Vi som jobbar här